Η μεταφορική μας μετακομίζει με ασφάλεια νοικοκυριά και επαγγελματικούς χώρους αναλαμβάνοντας τη μεταφορά σε:

Εξοπλισμό γραφείου
Οικοσκευές
Κιβώτια
Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό
Γραφική Ύλη (φακέλους, έγγραφα, κ.ά.)
Συμπαγή φορτία
Ευπαθή προϊόντα ψυγείου
Εύθραυστα αντικείμενα
Ογκώδη αντικείμενα  κ.ά